Terug naar Actueel.

Opbrengst wintertarwerassen 2022-2023

Op 16 augustus 2023 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden tijdens het oogsten waren goed. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 16,0%. De rassen zijn gezaaid op 8 oktober 2022 onder goede omstandigheden.
De SPNA rassenproef wintertarwe wordt jaarlijks uitgevoerd op voorvrucht wintertarwe. Hier worden 2 herhalingen met ziektebestrijding en groeiregulatie en 2 herhalingen zonder ziektebestrijding en groeiregulatie uitgevoerd. De opbrengst in de proef lag op een matig niveau, de gemiddelde opbrengst in het onderzoek was 9,3 ton/ha zonder ziektebestrijding en 10,9 ton/ha met ziektebestrijding. Qua ziekteaantastingen kan er vermeld worden dat er aantastingen hebben plaatsgevonden van zowel gele als bruine roest, septoria en DTR gedurende het groeiseizoen. Ook was er aan het eind van het seizoen sprake van legering en schot in sommige rassen.

 


1536-170 Resultaten wintertarwe rassenproef SPNA 22-23