Terug naar Actueel.

Opbrengst winterkoolzaadrassen 2022-2023

Op 22 augustus 2023 is de SPNA rassenproef winterkoolzaad op de SPNA locatie Ebelsheerd in Nieuw
Beerta geoogst. De omstandigheden voor het oogsten waren op dat moment acceptabel, met een
gemiddeld vochtgehalte van 5,8%. De oogst heeft dit jaar laat plaatsgevonden door een lang
aanhoudende regenperiode, en daarmee natheid in het gewas. Dit jaar was de gemiddelde opbrengst
3,75 ton/ha. Het ras LG Ambassador had met 4,72 ton/ha de hoogste opbrengst in ton/ha. Ditzelfde
ras had ook de hoogste olieopbrengst met 2,14 ton/ha, het ras LG Auckland hadden met 46,3% het
hoogste oliepercentage.

 


6176-168 v2 Opbrengsten winterkoolzaadrassen 2023