Terug naar Actueel.

Maandag 4 april: Farmers' cafe drainage en verzilting op SPNA locatie Kollumerwaard

Verzilting van water en bodem kan een schadelijke invloed hebben op het gewas en op de structuur van de grond. In de praktijk is er nog weinig bekend over het verschijnsel en over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. Door de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te meten krijgen we meer zicht op de mate waarin verzilting langs de noordelijke kust een rol optreedt. Het project Boeren Meten Water helpt bij het verzamelen van meetresultaten. Tegelijkertijd roepen de metingen ook weer nieuwe vragen op. Wat is de invloed van (her)drainage van de grond? Werk je met tussendrainage misschien juist verzilting in de hand? Op welke wijze wordt de bodem beïnvloed door zout? 

 

 

 

Salfar en het project Boeren Meten Water en hun partners nodigen u van harte uit voor een Farmers’ Café over het onderwerp verzilting en drainage.
Het Farmers’ Café wordt gehouden op maandagavond 4 april bij SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl

 

In de download-module rechts in beeld is het programma van de avond te vinden, en ook informatie over het aanmelden van aanwezigheid.

 Downloads

Programma+aanmelden farmers cafe 4-april