Terug naar Actueel.

Graanziektebarometer 2020

De graanziektebarometer is een weergave van het verloop van aantasting van de meest voorkomende ziekten in wintertarwe gedurende het groeiseizoen. De aantastingen worden wekelijks bepaald op de proefboerderijen Ebelsheerd (EH) en Kollumerwaard (KW).

 

De waarnemingen zijn gedaan in een reeks rassen met verschil in resistentieniveau. De cijfers zijn afkomstig van de meest recente Rassenbulletins of, bij het ontbreken van informatie ervan, uit andere veldproeven. De waarnemingen zijn gedaan in een gewas waarin geen ziektebestrijding heeft plaatsgevonden.

Onderstaand de weergaves per week:


Graanziektebarometer 2020 - week 20
Graanziektebarometer 2020 - week 21
Graanziektebarometer 2020 - week 22
Graanziektebarometer 2020 - week 23
Graanziektebarometer 2020 - week 24