Terug naar Actueel.

Dinsdag 20 december: Bijeenkomst Ebelsheerd

Uitnodiging Veld-demonstratie groenbemesters en ANOG lezing over akkerranden en verwaarden maaisel
20 december, 13-16u.

 

 

Op SPNA locatie Ebelsheerd is een veld-demo gerealiseerd met 8 verschillende soorten groenbemesters, welke in het biologische deel van het bedrijf gezaaid zijn. Hoe hebben de groenbemesters zich ontwikkeld tussen het moment van zaaien en nu? De leveranciers van de mengsels nemen u mee langs de groenbemesters op het veld.


Daarna zal de ANOG (Marjon Schultinga) uitleg gegeven bij de diverse experimenten met akkerranden en het maaien ervan. Op SPNA locatie Ebelsheerd en PPO locatie Valthermond zijn afgelopen seizoen proeven aangelegd met akkerranden. Ook loopt er onderzoek naar het verwaarden van maaisel van akkerranden en schouwpaden tot bokashi. ANOG geeft een toelichting op wat er gedaan wordt in deze onderzoeken en ook wat men graag te weten wil komen.


Uitnodiging 20 december bijeenkomst Ebelsheerd