Terug naar Actueel.

AgriFuture ontwerp gepresenteerd

Op 17 november is in een online bijeenkomst het ontwerp voor AgriFuture Kollumerwaard gepresenteerd.

 

Dit akkerbouwsysteem van de toekomst combineert zo veel mogelijk maatregelen gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en landschap. Het ontwerp is opgesteld door SPNA, Wageningen Plant Research en Louis Bolk Instituut met veel inbreng van telers en andere stakeholders. De ambities liggen zeer hoog, zoals 90% reductie van gewasbeschermingsmiddelen, grotendeels te bereiken door een zorgvuldig doordachte ecologische inrichting. Moderne en nog te ontwikkelen technieken voor plantgezondheid vormen de sluitsteen, niet de basis. Als u erop wilt reageren kan dat via burgt@spna.nl.


AgriFuture ontwerp