Terug naar Actueel.

10 maart a.s. Trijntje-project avond!

“Trijntje” unieke online tool ontwikkeld door akkerbouwers in de noordelijke kleischil
Via het web inzicht in water- en bodembeheer van je percelen

Het ene jaar is het land te droog en het andere jaar te nat. Wil je als akkerbouwer beter inspelen op de voorspelde klimatologische veranderingen? De online tool Trijntje maakt inzichtelijk welke maatregelen je zou kunnen doorvoeren op je bedrijf om meer water te kunnen vasthouden en het effect die deze keuzes op het bodembeheer hebben. Je kunt de app ook als hulpmiddel gebruiken bij het opstellen van het jaarlijkse bodembeheerplan.

 

Deze unieke online tool die inzicht biedt in bodem- en waterbeheer van je percelen in de noordelijke kleischil is samen met telers uit de regio ontwikkeld voor telers in het Noorden.
Voor een overzichtelijk stappenplan hoe je de gratis online tool Trijntje kunt gebruiken zie de handleiding of korte video, of kom donderdag 10 maart naar de bijeenkomst “klimatologische veranderingen en waterbergend vermogen van landbouwpercelen”. Je bent van harte welkom. Opgave vooraf is niet verplicht, maar wordt zeer op prijs gesteld. Dat kan via rietema@spna.nl.

De complete uitnodiging van deze avond (incl. linkjes naar meer achtergrondinfo) is rechts te vinden in het download-menu van de Trijntje-projectpatigna: https://www.spna.nl/projecten/trijntje/ 

 

 

 

 

Op donderdagavond 10 maart organiseren Biowerk, WUR, SPNA en Tot en met projecten bij de proefboerderij te Kollumerwaard de bijeenkomst “klimatologische veranderingen en waterbergend vermogen van landbouwpercelen”. Daarin komen de online tool Trijntje, het online platform FarmMaps waar o.a. de gratis app Trijntje te vinden is en actuele satellietdata van VanDerSat/Planet aan bod. Welke mogelijkheden heb je als akkerbouwer om in de toekomst beter bestand te zijn tegen perioden met wateroverschot of -tekorten? En wat dacht je van het gebruik van satelliet-data om bodemvocht real-time te bepalen en per perceel weer te geven? VanDerSat/Planet geeft een update hoe satellietdata wordt ingezet om informatie te verzamelen over de bodemvocht en vegetatie.

Programma
Locatie: SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl
Datum: Do 10 mrt 19.30-21.30u

 • Bodem- en waterbeheer voor akkerbouw

De nieuwe app “Trijntje” voor bodem- en waterbeheer. Deze app is ontwikkeld samen met telers uit de noordelijke kleischil.
Carina Rietema, Onderzoeker/projectleider SPNA Agroresearch

• Online perceelbeheer

FarmMaps, het platform met handige online tools om je percelen te beheren, waar de app Trijntje nu ook te vinden is.
Leendert Molendijk, Nematoloog en onderzoeker WUR – Wageningen University & Research

• Akkerbouw en het gebruik van satellietdata

VanderSat/Planet: Hoe worden satellieten gebruikt voor het op afstand monitoren van je percelen? Welke satellietdata zijn relevant voor telers? En waarom worden deze gegevens steeds belangrijker in de toekomst voor akkerbouwers?
Joost Beckers, Senior Remote Sensing Scientist en Presales Engineer