Nieuwere berichten

Actueel

SPNA zoekt agrarisch onderzoeker

SPNA zoekt een ondernemende agrarische onderzoeker voor de locatie Ebelsheerd (Nieuw Beerta).

Lees het hele bericht

Opslag zoet water in ondergrond zeer kansrijk voor klimaatadaptieve landbouw Lauwersmeergebied

Het opslaan van zoet water in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in het gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling; en hebben de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd.

Lees het hele bericht

Opbrengsten wintertarwerassen 2017-2018

Op 1 augustus 2018 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden voor oogsten waren erg gunstig. Het gemiddelde vochtgehalte in de proef was 14,1%. De opbrengst in de proef lag op een hoog niveau, de gemiddelde opbrengst in het onderzoek was 10,74 ton/ha zonder ziektebestrijding en 12,22 ton/ha met ziektebestrijding.

Lees het hele bericht

Opbrengsten wintergerst- en koolzaadrassen 2017-2018

Op 23 en 26 juli zijn de rassenproeven wintergerst en winterkoolzaad op proefboerderij Ebelsheerd geoogst. De omstandigheden voor oogsten waren goed. Het gemiddelde vochtgehalte van de wintergerst lag 13,2% en van de koolzaad op 7,6%.

Lees het hele bericht

Lezing VvB Oldambt

In onderstaand document vindt u de powerpointpresentatie van de VvB Oldambt lezing over de resultaten van het praktijkbedrijf Ebelsheerd en enkele onderzoeksresultaten van het seizoen 2016-2017.

Lees het hele bericht

Ebelsheerd Bio op breedspoor

In 2017 heeft SPNA Proefboerderij Ebelsheerd 27 hectare grond in omschakeling gelegd naar biologische landbouw. In het kader van deze omschakeling is er geïnvesteerd in een aantal nieuwe machines.

Lees het hele bericht

Uitnodiging "Kennisdelers" Kollumerwaard

Drie informatieve avonden over actuele onderwerpen in de akkerbouw. Informatieve sprekers zullen op deze avonden hun kennis- en kunde met u delen en daarnaast krijgt u de gelegenheid uw (on-) mogelijkheden, vragen of onduidelijkheden te delen. Deze avonden worden u kosteloos aangeboden, mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor de Landbouw in de provincie Groningen en de betrokken partijen.

Lees het hele bericht

Resultaten 'Planty Organic' hoopvol

De eerste resultaten van het project Planty Organic, waarbinnen onderzocht wordt of de bodem vruchtbaar blijft met volledig bedrijfsinterne stikstof, gebonden door vlinderbloemigen, en zonder verdere nutriëntenaanvoer van buitenaf, zijn hoopvol. De komende tijd zal moeten uitwijzen of de bodem zonder externe aanvoer van mineralen ook in de toekomst voldoende vruchtbaar blijft.

Lees het hele bericht