Bestanden "Suikerbiet"

Bestanden
Invloed toepassing van Arlypon bij de teelt van suikerbieten

Het gebruik van een vloeibare organische meststof als een blad- en grondbehandeling wordt als een proef uitgevoerd in suikerbieten op de Kollumerwaard.

Bestrijding van (resistente) duist in suikerbieten

De laatste jaren wordt men steeds vaker geconfronteerd met de tegenvallende resultaten van duistbestrijding. Geleidelijk ontstaat door het herhaald gebruik van een aantal graanherbiciden bij duist resistentie tegen deze middelen. In deze proef zal moeten blijken of en zo ja tegen welke middelen in bieten resistentie bij duist voorkomt.

Invloed toepassing van Arlypon bij de teelt van suikerbieten

Arlypon is een vloeibare organische meststof op eiwitbasis voor blad- en grondbehandeling. Om het effect op suikerbieten na te gaan in op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd om deze effecten in de praktijk te toetsen.

Invloed toepassing van biokatalysatoren bij de teelt van suikerbieten

Biokatalysatoren zijn ontwikkeld op basis van 100% biologische plantenextracten voor optimalisatie van de wortelgroei en opname van voedingsstoffen. Om het effect van deze middelen op suikerbieten na te gaan is op de proefboerderij Kollumerwaard een proef aangelegd.

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten (2000)

MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om doseringen van bepaalde soorten herbiciden nauwkeurig aan te passen aan de omstandigheden. Dit betekent dat de hoeveelheid herbiciden die per jaar per ha wordt toegepast, aanzienlijk verminderd wordt.

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten (2001)

MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om doseringen van bepaalde soorten herbiciden nauwkeurig aan te passen aan de omstandigheden. Dit betekent dat de hoeveelheid herbiciden die per jaar per ha wordt toegepast, aanzienlijk verminderd wordt.

MLHD onkruidbestrijding in suikerbieten (2002)

MLHD betekent Minimum Letale Herbicide Dosering. De MLHD-methode stelt akkerbouwers in staat om doseringen van bepaalde soorten herbiciden nauwkeurig aan te passen aan de omstandigheden. Dit betekent dat de hoeveelheid herbiciden die per jaar per ha wordt toegepast, aanzienlijk verminderd wordt.

Bestrijding van onkruiden met Dual Gold in suikerbieten

De toelating van Dual Gold (S-metolachloor) voor de onkruidbestrijding in suikerbieten geeft weer een welkome aanvulling op het aantal beschikbare middelen. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de werking van Dual Gold en de verschillende middelen combinaties is t.o.v. elkaar. Het onderzoek is uitgevoerd door SPNA op de proefboerderij Ebelsheerd.

Bestrijding van onkruiden met Dual Gold in suikerbieten

De toelating van Dual Gold (S-metolachloor) voor de onkruidbestrijding in suikerbieten geeft weer een welkome aanvulling op het aantal beschikbare middelen.In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de werking van Dual Gold en de verschillende middelen combinaties is t.o.v. elkaar. Het onderzoek is uitgevoerd op de proefboerderij Kollumerwaard.

Suikerbietenrassen (2006)

De Aanbevelende Rassenlijst voor 2007 is overzichtelijker geworden. Er is slechts één tabel met drie groepen rassen. Op basis van gemiddelde resultaten van de proeven die door het IRS verspreid over Nederland worden aangelegd, vindt de aanbeveling van de rassen plaats. Op de Kollumerwaard lag in 2006 één van de proefvelden.

Suikerbietenrassen (2000)

Jaarlijks worden door het PAV en IRS verspreid over Nederland acht proefvelden aangelegd, waar ten behoeve van de Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen onderzoek wordt gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van nieuwe suikerbietenrassen. Op zowel Kollumerwaard als op Ebelsheerd zijn 40 rassen gezaaid.

Suikerbietenrassen (1999)

De besmetting van percelen met het rhizomanie-virus neemt snel toe. In rassenproeven verschuift het accent dan ook van standaardrassen naar partieel resistente rassen. De vraag blijft of resistente rassen aan dezelfde verwachting kunnen voldoen. Omdat het perceel voor de rassenproef op de Kollumerwaard niet aantoonbaar besmet werd verklaard, zijn in dit onderzoek echter alleen standaardrassen gebruikt.

Suikerbieten rassenonderzoek (2005)

Jaarlijks worden door het IRS en PPO-agv verspreid over Nederland acht proefvelden aangelegd, waar ten behoeve van de Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen onderzoek wordt gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van nieuwe suikerbietenrassen. Op basis van gemiddelde resultaten vindt de aanbeveling van de rassen plaats. Op de SPNA locatie Kollumerwaard lag in 2005 één van de proefvelden.

Suikerbieten rassenonderzoek (2002)

Jaarlijks worden door het IRS en PPO verspreid over Nederland acht proefvelden aangelegd, waar ten behoeve van de Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen onderzoek wordt gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van nieuwe suikerbietenrassen. Op basis van gemiddelde resultaten vindt de aanbeveling van de rassen plaats. een van deze proefvelden lag op de proefboerderij Kollumerwaard.

Suikerbieten rassenonderzoek (2003)

Jaarlijks worden door het IRS en PPO verspreid over Nederland acht proefvelden aangelegd, waar ten behoeve van de Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen onderzoek wordt gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van nieuwe suikerbietenrassen. Op basis van gemiddelde resultaten vindt de aanbeveling van de rassen plaats. Een van deze proefvelden lag op Kollumerwaard.

Suikerbieten rassenonderzoek (2001)

Jaarlijks worden door het PPO en IRS verspreid over Nederland acht proefvelden aangelegd, waar ten behoeve van de Beschrijvende Rassenlijst voor landbouwgewassen onderzoek wordt gedaan naar de kwantiteit en kwaliteit van nieuwe suikerbietenrassen. Op basis van gemiddelde resultaten vindt de aanbeveling van de rassen plaats.

Tarravermindering suikerbieten op zware grond door gladdere bieten

Bij de teelt van suikerbieten op zware grond is de rooibaarheid en daarmee de hoeveelheid grondtarra van groot belang. De vorm van de biet en de hoogte boven de grond zijn duidelijk van invloed op de grondtarra. Op proefboerderij Ebelsheerd zijn dit jaar enkele nieuwe, in ontwikkeling zijnde hybriden en enkele bestaande rassen beproefd op opbrengst, interne en vooral externe kwaliteit.

Tarravermindering suikerbieten op zware grond door gladdere biet

Bij de teelt van suikerbieten op zware grond is de rooibaarheid en daarmee het tarra percentage van groot belang. Op de proefboerderij Ebelsheerd zijn dit jaar een aantal rassenlijstrassen en enkele van deze nieuwe, in beproeving zijnde rassen, beproefd op hun opbrengend vermogen en kwaliteits gegevens.

Bestrijding van onkruiden met Dual Gold in suikerbieten

De toelating van Dual Gold (S-metolachloor) voor de onkruidbestrijding in suikerbieten heeft weer een welkome aanvulling op het aantal beschikbare middelen gegeven.Dual Gold wordt vanaf de tweede bespuiting toegevoegd, maar wat is de invloed als al vanaf het begin een lage dosering wordt toegevoegd?

Invloed compost in het bouwplan op opbrengst en kwaliteit van suikerbieten

Compost is een veel gebruikte bodemverbeteraar. Diverse soorten zijn verkrijgbaar, waarbij aan sommige soorten micro-organismen worden toegevoegd, waarvan een toegevoegde waarde wordt geclaimd. Om enig inzicht in de waarde van compost in bouwplanverband te krijgen is op de SPNA locatie Kollumerwaard in 2003 een onderzoek opgezet.

Telen met Toekomst: Onkruidbestrijding in suikerbieten (2007)

In het kader van Telen met Toekomst werd in 2007 een proef uitgevoerd in suikerbieten op de SPNAlocatie Kollumerwaard in Munnekezijl. In de proef werden acht onkruidbestrijdingsstrategieën uitgevoerd.

Telen met Toekomst: Onkruidbestrijding in suikerbieten (2008)

In het kader van Telen met Toekomt is in 2008 een onkruidbestrijdingproef uitgevoerd in suikerbieten met medewerking van PPO, DLV en IRS. Doel van de proef is het toetsen van diverse LDS systemen (lage doseringssystemen) ter bestrijding van onkruid in suikerbieten.

Ruggenteelt als bedrijfssysteem in het noordelijk kleigebied 2006-2008

In 2006 zijn een aantal biologische boeren in en rondom het Lauwersmeergebied (vereningd in telersgroep BioWad), in samenwerking met Wageningen-UR en de Duitse bouwer van ruggenteeltwerktuigen FROST, het onderzoeksproject "Ruggenteelt Lauwersland" gestart. Ruggenteelt, gebaseerd op het Duitse Turiel-Major systeem, leek mogelijkheden te bieden om verbetering te bereiken.