Bestanden "Overige granen"

Bestanden
Haverrassen biologische teelt (2005)

Binnen de graanteelt in Nederland speelt haver een zeer kleine rol. In het kader van het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei”, is samen met de Landwirtschaftskammer (LWK) Weser-Ems een rassenonderzoek gestart in haver.

Triticale rassenlijstcijfers 2007

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van triticale rassen. Het rassenonderzoek heeft in 2006 plaatsgevonden op drie locaties op zand- en dalgrond, verspreid over Nederland.

Rassenvergelijking in spelt in de biologische teelt in 2004-2006

Spelt (Triticum spelta) is een gewas met een zeer gering areaal in Nederland en is daardoor onderbelicht gebleven in het praktijkonderzoek. In het kader van het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei” is een proef uitgevoerd met zeven rassen.

Snijmaïsrassen (2000)

Daar in het Oldambt steeds meer veehouders mais gaan telen wordt op de proefboerderij al een aantal jaren een demoveld met snijmais rassen aangelegd. Het gaat hier om een beperkt aantal rassen die voor dit gebied interressant kunnen zijn.

Snijmaïsrassen (2001)

Daar in het Oldambt steeds meer veehouders mais gaan telen wordt op de proefboerderij al een aantal jaren een demoveld met snijmais rassen aangelegd. Het gaat hier om een beperkt aantal rassen die voor dit gebied interressant kunnen zijn.

Snijmaïsrassen (2002)

Daar in het Oldambt steeds meer veehouders mais gaan telen wordt op de proefboerderij al een aantal jaren een demoveld met snijmais rassen aangelegd. Het gaat hier om een beperkt aantal rassen die voor dit gebied interressant kunnen zijn.

Oogstbaarheid van snijmaïsrassen op zware klei

Het areaal maïsteelt op zware klei in Noord-Groningen stijgt aanzienlijk. Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van maïsteelt is de vroegheid van het gewas. De focus ligt op vroege rassen, waarbij twee kenmerken belangrijk zijn: vroegheid van bloei en droge stofgehalte.

Wintertarwe- en speltrassen biologische teelt (2005)

In het kader van het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei”, is samen met de Landwirtschaftskammer (LWK) Weser-Ems een biologisch rassenonderzoek gestart in wintertarwe en spelt.