Bestanden "Koolzaad"

Bestanden
Groeiregulatie in winterkoolzaad

We constateren dat de opbrengst van koolzaad in Nederland structureel achterblijft bij de resultaten behaald in Duitsland. Eén van de grote verschillen is dat de toepassing van middelen die een goede bestrijding geven van o.a. Phoma, en die daarnaast nog een groeiregulerend effect hebben, in Duitsland vanwege hun uitstekende resultaten worden toegepast als standaard teeltmaatregel.

Winterkoolzaadrassen 2008

Het areaal koolzaad, dat de laatste jaren wat was gekrompen, groeit weer. Dit geldt voorzowel de voedingsmiddelenindustrie, als ook voor de non-food productie. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste rasontwikkelingen, van deze voor het Oldambt toch belangrijke teelt, is door SPNA op de proefboerderij Ebelsheerd, met een financiële bijdrage van de kwekers, een rassenvergelijking aangelegd.

Groeiregulatie in winterkoolzaad (2002)

We constateren dat de opbrengst van koolzaad in Nederland structureel achterblijft bij de resultaten behaald in Duitsland. Een van de grote verschillen is dat de toepassing van middelen die een goede bestrijding geven van o.a. Phoma, en die daarnaast nog een groeiregulerend effect hebben, in Duitsland vanwege hun uitstekende resultaten worden toegepast als standaard teeltmaatregel.

Oogstmethoden en rijenafstand in winterkoolzaad

De traditionele oogstmethode voor koolzaad bestaat uit zwadmaaien, gevolgd door opraapdorsen. In Duitsland wordt het meeste koolzaad direct van stam geoogst. Dat bespaart een werkgang en dus kosten. Ook in Nederland neemt de belangstelling voor het direct van stam oogsten toe.

Oogstmethoden in winterkoolzaad (2005)

De traditionele oogstmethode voor koolzaad bestaat uit zwadmaaien, gevolgd door opraapdorsen. In Duitsland wordt het meeste koolzaad direct van stam geoogst. Dat bespaart een werkgang en dus kosten. Op de SPNA locatie Ebelsheerd was aanvankelijk een proef aangelegd om de beide oogstmethoden te vergelijken in winterkoolzaad.

Oogstmethoden en rijenafstand in winterkoolzaad (2004)

De traditionele oogstmethode voor koolzaad bestaat uit zwadmaaien, gevolgd door opraapdorsen. In Duitsland wordt het meeste koolzaad direct van stam geoogst. Dat bespaart een werkgang en dus kosten. Op proefboerderij Ebelsheerd is een proef aangelegd om de beide oogstmethoden te vergelijken in winterkoolzaad.

Rassenvergelijking zomerkoolzaad (2005)

Zomerkoolzaad is gemakkelijker in te passen in het bouwplan dan winterkoolzaad. De opbrengst is echter lager dan van winterkoolzaad. Op verzoek van HPA onderzoekt PPO het perspectief van de zomerkoolzaadteelt in Nederland, met name voor wat betreft de opbrengstpotentie. Belangrijk aspect bij de teelt is de keuze van een geschikt ras.

Groeiregulatie in het voorjaar en stikstofdeling koolzaad.

In de koolzaadteelt in Duitsland worden vaak fungiciden toegepast met een groeiregulerende werking, wat volgens de Duitse berichten leidt tot een verhoging van de opbrengst en de oogstzekerheid. Proeven die in Nederland zijn uitgevoerd met deze middelen, lieten tot nu toe een wisselend resultaat zien. De ene keer geven ze wel een opbrengstverhoging, de ander keer niet.

Stikstofdeling en groeiregulatie in Winterkoolzaad (2005)

In de koolzaadteelt in Duitsland worden vaak fungiciden toegepast met een groeiregulerende werking, wat volgens de Duitse berichten leidt tot een verhoging van de opbrengst en de oogstzekerheid. Proeven die in Nederland zijn uitgevoerd met deze middelen, lieten tot nu toe een wisselend resultaat zien.

Invloed zaaizaadhoeveelheden en zaaitijd bij hybride koolzaad (2000)

De teelt van hybride koolzaad vraagt een iets andere teeltwijze dan normaal zaad.Hybride zaad is duurder dan normaal zaad, maar bij de teeltwijze zou ook minder zaaizaad noodzakelijk zijn en zou niet te vroeg gezaaid moeten worden. Om hier meer inzicht in te krijgen is op de proefboerderij Ebelsheerd een vergelijking aangelegd met een hybride- en een normaal koolzaadras.

Stikstofbemesting en groeiregulatie winterkoolzaad Oldambt

In de koolzaadteelt in Duitsland worden vaak fungiciden toegepast met een groeiregulerende werking (Horizon of Caramba), wat volgens de Duitse berichten leidt tot een verhoging van de opbrengst en de oogstzekerheid. Proeven die in Nederland zijn uitgevoerd met deze middelen, lieten tot nu toe een wisselend resultaat zien.

Invloed zaaizaadhoeveelheden en zaaitijd bij hybride koolzaad

De teelt van hybride koolzaad vraagt een iets andere teeltwijze dan normaal zaad.Hybride zaad is duurder dan normaal zaad, maar bij de teeltwijze zou ook minder zaaizaad noodzakelijk zijn en zou niet te vroeg gezaaid moeten worden. Om hier meer inzicht in te krijgen is op de proefboerderij Ebelsheerd een vergelijking aangelegd met een hybride- en een normaal koolzaadras.

Effect teeltmethoden op olieopbrengst winterkoolzaad

De teelt van hybride koolzaadrassen kon wel eens aanpassing van de teeltmaatregelen behoeven. Duitse berichten zeggen dat gedeelde stikstof giften positief werken op de olieopbrengst. Om inzicht te krijgen op de effecten van verschillende teeltmaatregelen op de olieopbrengst van winterkoolzaad is door ppo-agv i.o.v. HPA onderzoek gestart op de proefboerderij Ebelsheerd.

Invloed zaaizaadhoeveelheden en zaaitijd bij hybride koolzaad

De teelt van hybride koolzaad vraagt een iets andere teeltwijze dan normaal zaad.Hybride zaad is duurder dan normaal zaad, maar bij de teeltwijze zou ook minder zaaizaad noodzakelijk zijn en zou niet te vroeg gezaaid moeten worden. Om hier meer inzicht in te krijgen is op de proefboerderij Ebelsheerd een vergelijking aangelegd met een hybride- en een normaal koolzaadras.

Rassenvergelijking zomerkoolzaad Oldambt (2006)

Zomerkoolzaad is gemakkelijker in te passen in het bouwplan dan winterkoolzaad. In het Oldambt is met name een voordeel van zomerkoolzaad dat het slakkenprobleem kleiner is dan in winterkoolzaad. De opbrengst is echter lager dan van winterkoolzaad. Op proefboerderij Ebelsheerd is het zomerkoolzaadonderzoek in 2006 voor de derde keer uitgevoerd.

Rassenvergelijking zomerkoolzaad (2004)

Zomerkoolzaad is gemakkelijker in te passen in het bouwplan dan winterkoolzaad. De opbrengst is echter lager dan van winterkoolzaad. Op verzoek van HPA onderzoekt PPO het perspectief van de zomerkoolzaadteelt in Nederland, met name voor wat betreft de opbrengstpotentie. De vergelijking is uitgevoerd op proefboerderij Ebelsheerd en op proefboerderij Vredepeel.

Winterkoolzaadrassen (2006)

Het areaal koolzaad, dat de laatste jaren wat was gekrompen, groeit weer. Dit geldt voor zowel de voedingsmiddelenindustrie, als ook voor de non-food productie. Koolzaad voor non-food kan op contract op braakpercelen geteeld worden en dat geeft een financieelvoordeel t.o.v. groene braak. Het gebruik van Pure Plantaardige Olie (PPO) en de toegenomen vraag naar energie, geeft een impuls aan de teelt van koolzaad.

Winterkoolzaadrassen (2007)

Door een groeiende vraag naar koolzaad neemt het areaal weer toe. Dit geldt voorzowel de voedingsmiddelenindustrie, als ook voor de non-food productie.Koolzaad voor non-food wordt meestal op contract geteeld voor een afnemer die hetgebruikt voor de productie van Pure Plantaardige Olie (PPO). Het gebruik vanbiobrandstof en de toegenomen vraag naar groene energie uit de landbouw, geefteen impuls aan de teelt van koolzaad.

Winterkoolzaad (2000)

Hoewel het areaal koolzaad de laatste jaren niet zo erg groot meer is, is op de  proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking is aangelegd met voornamelijk hybride koolzaadrassen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt.

Winterkoolzaad (2001)

Hoewel het areaal koolzaad de laatste jaren niet zo erg groot meer is, is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd met voornamelijk hybride koolzaadrassen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt.

Winterkoolzaad (2002)

Het areaal koolzaad is de laatste jaren niet zo erg groot meer, maar om toch op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt is op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd.

Winterkoolzaadrassen (2003)

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt is op de proefboerderij Ebelsheerd, met een financiële bijdrage van de kwekers, een rassenvergelijking aangelegd.

Winterkoolzaadrassen (2004)

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, van deze voor het Oldambt toch belangrijke teelt, is op de proefboerderij Ebelsheerd, met een financiële bijdrage van de kwekers, een rassenvergelijking aangelegd.

Winterkoolzaadrassen (2005)

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste rasontwikkelingen, van deze voor het Oldambt toch belangrijke teelt, is door SPNA op de proefboerderij Ebelsheerd, met een financiële bijdrage van de kwekers, een rassenvergelijking aangelegd.

Winterkoolzaadrassen (1998)

Voor de rassenlijst wordt heden geen rassenonderzoek uitgevoerd naar koolzaad. Toch heeft de programmering het onderzoek naar de nieuwe hybride koolzaadrassen dermate belangrijk gevonden dat op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking is aangelegd met voornamelijk hybride koolzaadrassen, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen van deze voor het Oldambt toch altijd belangrijke teelt.

18.11 - Start “Kennisnetwerk koolzaadteelt"

Start “Kennisnetwerk koolzaadteelt” op 18 november 2009. Belangstellenden zijn van harte welkom. In de periode 2006-2007 is onder de verantwoordelijkheid van de stichting Duurzame Landbouw Oldambt Westerwolde het project “Optimalisatie koolzaadteelt uitgevoerd. Dit project wordt vervolgd, onder de naam “Kennisnetwerk koolzaadteelt”, en wordt de komende 3 jaar uitgevoerd door RINGadvies. Het netwerk zet in op productieverhoging van koolzaad, zowel in kilo’s als in oliegehalte. Er zal veel ruimte zijn voor inbreng van eigen thema’s en ervaringen. meer informatie

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2011

Nog steeds neemt het gewas winterkoolzaad een belangrijke plaats in, in het Oldambster bouwplan. Vooral met voorvruchten als wintergerst of luzerne is het een interessante teelt, mits er voldoende aandacht besteed wordt aan onkruiden en waterhuishouding.

Onkruidbestrijding in koolzaad 2011

Bij onkruidbestrijding in koolzaad kunnen verschillende strategieën gekozen worden. De keuze van de strategie is sterk afhankelijk van verschillende factoren.

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2009

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2010

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2012

Teeltoptimalisatie koolzaad 2013

Teeltoptimalisatie koolzaad 2014

Rassenonderzoek winterkoolzaad 2014