Bestanden "Zomertarwe"

Bestanden
Bemesting van biologische zomertarwe

Het gebruik van vinasse kali en verenmeel als bemesting voor zomertarwe als tussengewas in de biologische teelt.

Biologische zomertarwerassen

Biologische telers geven de voorkeur aan zomergranen vanwege de betere mogelijkheden om onkruiden te bestrijden. Doel van deze proef is het ideale zomertarweras te bepalen, gelet op ziekteresistentie, onkruidonderdrukking, opbrengstvermogen en kwaliteit.

Invloed compost in het bouwplan op opbrengst en kwaliteit van zomertarwe

Opgewaardeerde compostsoorten verhogen de weerbaarheid van de planten tegen ziekten en plagen. Vanuit de akkerbouwsector komt regelmatig de vraag: wat is de waarde van verschillende compost soorten op verschillende factoren.

Mesttoediening in biologische zomertarwe

Biologische telers geven de voorkeur aan zomergranen vanwege de betere mogelijkheden om onkruiden te bestrijden. De opbrengsten blijven echter achter bij de wintergranen.De bemesting van granen en vooral de bijbemesting roept de nodige vragen op.

Toepassing van Phylazonit bij de teelt van zomertarwe

Om na te gaan wat de effecten zijn van de toepassing van Phylzonit in zomertarwe is door SPNA op de proefboerderij Kollumerwaard een proef opgezet met wel en geen toepassing van Phylazonit MC.

Teeltsystemen en bemesting van biologische zomertarwe

Vinasse kali heeft naast een kali werking ook een stikstof werking. Om na te gaan wat de effecten op zomertarwe zijn is door de proefboerderij Kollumerwaard-bio een proef opgezet met verschillende hoeveelheden vinasse kali.

Zaaizaadhoeveelheden zomertarwe biologische teelt

Door de proefboerderij Kollumerwaard-bio is samen met ACM een proef opgezet met een aantal zaaizaadhoeveelheden; om inzicht te krijgen wat de optimale zaaizaadhoeveelheid is onder biologische omstandigheden.

Zomertarwerassen biologische teelt (2001)

In dit verslag worden een aantal zomertarwerassen bekeken voor geschikheid voor de biologische teelt in (noord) Nederland. Hierbij werd vooral gelet op het aantal aren/m2, zaadopbrengst in kg/ha en relatief en de kwaliteitsgegevens.

Zomertarwerassen biologische teelt (2001)

In dit verslag worden een aantal zomertarwerassen bekeken voor geschikheid voor de biologische teelt in (noord) Nederland. Hierbij werd vooral gelet op het aantal aren/m2, zaadopbrengst in kg/ha en relatief en de kwaliteitsgegevens.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2002)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2002)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2003)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2003)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2004)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwe Passende Rassen Biologische teelt (2004)

Bij de graanteelt op biologische bedrijven is zomertarwe een van de belangrijkste gewassen. In het project "Passende Rassen" onderzoeken het Louis Bolk Instituut en het PPO-AGV op welke wijze het Cultuur en Gebruikswaarde Onderzoek (CGO) voor de biologische teelt het meest efficiënt opgezet kan worden.

Zomertarwerassen biologische teelt (2005)

Het onderzoek naar nieuwe zomertarwerassen die geschikt zijn voor de biologische teelt is in vergelijking met die van de gangbare rassen aanzienlijk kleiner. In het kader van het project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei”, is samen met de Landwirtschaftskammer (LWK) Weser-Ems een rassenonderzoek gestart in zomertarwe.

Rassenvergelijking in zomertarwe in de biologische teelt in 2004-2006

Om enig inzicht in de opbrengst en kwaliteit van zomertarwe rassen onder biologische omstandigheden geteeld, is in het kader van het EDR project “Duurzame teeltsystemen op de zware zeeklei”, door SPNA, samen met de Landwirtschaftskammer Niedersachsen op de proefboerderij Ebelsheerd een rassenvergelijking opgezet met een aantal Duitse en Nederlandse rassen.

Zomertarwerassen CGO (1998)

In 1998 heeft het onderzoek naar zomertarwerassen plaats gevonden op vier lokaties in Nederland, waarvan drie op kleigrond en één op zandgrond.

Zomertarwerassen CGO (2003)

In dit rassenbulletin zijn de eigenschappen en opbrengsten weergegeven van het zomertarweonderzoek in 2003. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Zomertarwerassen CGO (2004)

In dit rassenbulletin zijn de eigenschappen en opbrengsten weergegeven van het zomertarweonderzoek in 2004. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Zomertarwerassen CGO (2005)

In dit rassenbulletin zijn de eigenschappen en opbrengsten weergegeven van het zomertarweonderzoek in 2005. Op elke locatie is zowel een proef met ziektebestrijding als een proef zonder ziektebestrijding uitgevoerd.

Het cultuur- en gebruikswaarde onderzoek in zomertarwe

Het rassenonderzoek heeft in 2006 plaatsgevonden op 4 locaties op klei- en zandgrond, verspreid over Nederland. De eigenschappen van de opbrengsten, met en zonder ziektenbestrijding, (gemiddeld over de jaren 2001 t/m 2006), worden weergegeven.

Rassendemo zomertarwe. Vermeerdering Biologisch Uitgangsmateriaal (VBU) (2008)

In opdracht van VBU is in 2008 onderzoek uitgevoerd naar verschillende zomertarwerassen. Het onderzoek is uitgevoerd op SPNA, locatie Kollumerwaard in Munnekezijl. In het onderzoek worden de raseigenschappen als ziektegevoeligheid, kwaliteit en opbrengst bepaald van vier verschillende rassen bij een biologische teelt.

Ruggenteelt als bedrijfssysteem in het noordelijk kleigebied 2006-2008

In 2006 zijn een aantal biologische boeren in en rondom het Lauwersmeergebied (vereningd in telersgroep BioWad), in samenwerking met Wageningen-UR en de Duitse bouwer van ruggenteeltwerktuigen FROST, het onderzoeksproject "Ruggenteelt Lauwersland" gestart. Ruggenteelt, gebaseerd op het Duitse Turiel-Major systeem, leek mogelijkheden te bieden om verbetering te bereiken.