Bestanden "Zomergerst"

Bestanden
Bestrijding van bladvlekken in zomergerst

In brouwgerst komen twee verschillende soorten schimmels voor die de opbrengst aanzienlijk kunnen verminderen. Dit rapport behandelt de bepaling van het juiste spuitmoment om de schimmelziekten te bestrijden.

Onkruidbestrijding in zomergerst

Onkruidbestrijding is een van de belangrijkste teelthandelingen bij de teelt van zomergerst. De keuze van het middel moet bij het voorkomende onkruid assortiment passen, zodat een optimale werking van de middelen verwacht mag worden.

Zomergerstrassen

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Wat is het doel van de teelt en welke ziekten treden er op mijn bedrijf vaak op?

Zaaizaadontsmetting zomergerst

Bij de teelt van zomergerst is een goed plantbestand een eerste vereiste. Om dit te bereiken moet goed zaaizaad gebruikt worden en dit zaad moet ontsmet worden tegen kiem- en bodemschimmels.

Zomergerstrassen (1999)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2000)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2001)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2002)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2003)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2004)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen (2005)

Voor het behalen van een goede opbrengst is de rassenkeuze van groot belang. Er zijn verschillende aspecten van een gewas die belangrijk zijn, bijvoorbeeld resistentie tegen bepaalde ziekten, vroegheid of stevigheid. Door de rassen onderling te vergelijken op een proefveld komen deze verschillen naar voren.

Zomergerstrassen CGO (2007)

In dit rassenbulletin staan de opbrengsten en eigenschappen weergegeven van zomergerstrassen.

Zomergerstrassen (2006)

Op de SPNA locaties Kollumerwaard en Ebelsheerd ligt geen officieel rassenonderzoek voor de samenstelling van de rassenlijst. Daarom werd een demoproef met zomergerstrassen uitgevoerd.