Welkom bij SPNA

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei.

SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek. Daarnaast kunnen belanghebbenden gebruik maken van de diensten die het laboratorium biedt: diagnostiek en kwaliteitsbepalingen van o.a. granen en koolzaad.
SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Hierdoor zijn wij bevoegd om deugdelijkheidsonderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen en te werken met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Agenda

22 februari 2017: "Kennisdelers" Alternatieven van Imazilil in aardappelen en ozon/alternaria in aardappelen (19:30 uur, Kollumerwaard)

1 maart 2017: "Kennisdelers" Interactieve avond over ploegloze landbouw, door Sander Bernaerts (19:30 uur, Kollumerwaard)

10 maart 2017: "Kennisdelers" Visie op duurzame landbouw, door hoogleraar Farming Systems Ecology Rogier Schulte van Wageningen UR (19:00 uur, Kollumerwaard)

27 juni 2017: Opendag Ebelsheerd

6 juli 2017: Opendag Kollumerwaard

 

Laatste nieuws via Twitter

Nieuws

Uitnodiging "Kennisdelers" Kollumerwaard

Drie informatieve avonden over actuele onderwerpen in de akkerbouw. Informatieve sprekers
Lees verder

Demonstratie Teelttechniek groenbemesters in het Oldambt

SPNA en Delphy organiseren in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw op&
Lees verder

Opbrengsten wintertarwerassen 2015-2016

Op 18 augustus 2016 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd
Lees verder

Contactgegevens

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl

T: 0594-688615
E:
 info@spna.nl

Carina Rietema
onderzoeker Kollumerwaard
06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Jaap van 't Westeinde
onderzoeker Ebelsheerd
06 11 88 03 23
westeinde@spna.nl

Gert Koops
onderzoeksassistent Kollumerwaard
06 11 88 03 40
koops@spna.nl

Arjan Hofstee
onderzoeksassistent Ebelsheerd
06 11 88 03 35
hofstee@spna.nl

Wouter Otter
onderzoeksassistent Ebelsheerd
06 11 88 03 20
otter@spna.nl

Philip Kramer
bedrijfsleider Kollumerwaard
06 11 88 03 42
kramer@spna.nl

Gerhardus Roseboom
contactpersoon praktijk Ebelsheerd
06 21 65 71 88
roseboom@landbouwbedrijfedens.nl

Uitvoerend bestuur:

Wridzer Bakker
06 11 25 41 12
bakker@spna.nl

Michiel Bus
06 19 49 71 45
bus@spna.nl