Welkom bij SPNA

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw, kortweg SPNA, is de onderzoeksinstelling voor de akkerbouw op de Noordelijke klei.

SPNA beschikt over twee proefboerderijen. Proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl is vooral gericht op praktijkonderzoek op het gebied van (poot)aardappelen en suikerbieten. Op deze proefboerderij vindt zowel gangbare als biologische teelt plaats. Proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta ligt in het Oldambt. Het praktijkonderzoek op dit bedrijf is vooral gericht op granen, koolzaad en suikerbieten. Daarnaast is in Nieuw Beerta het laboratorium gevestigd. In dit laboratorium worden aanvullende onderzoeken verricht ter ondersteuning van het praktijkonderzoek. Daarnaast kunnen belanghebbenden gebruik maken van de diensten die het laboratorium biedt: diagnostiek en kwaliteitsbepalingen van o.a. granen en koolzaad.
SPNA is GEP en TNG gecertificeerd. Hierdoor zijn wij bevoegd om deugdelijkheidsonderzoek te verrichten naar de werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen en te werken met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Agenda:

21 februari 2018: Kennisdelers 2018, "Akkerweb". Aanvang 20:00 uur, proefboerderij Kollumerwaard

28 februari 2018: Kennisdelers 2018, "Reststromen in de akkerbouw". Aanvang 20:00 uur, proefboerderij Kollumerwaard

7 maart 2018: Kennisdelers 2018, "Verzilting". Aanvang 20:00 uur, proefboerderij Kollumerwaard

 

Laatste nieuws via Twitter

Nieuws

Ebelsheerd Bio op breedspoor

In 2017 heeft SPNA Proefboerderij Ebelsheerd 27 hectare grond in omschakeling gelegd naar
Lees verder

Nieuwsbrief najaar 2017

Het winterseizoen heeft inmiddels zijn intrede gedaan, en veel veldwerkzaamheden voor dit
Lees verder

Opbrengst wintertarwerassen 2016-2017

Op 8 augustus 2017 is de rassenproef wintertarwe op de SPNA locatie Ebelsheerd
Lees verder

Contactgegevens

Locatie Ebelsheerd
Hoofdweg 26
9687 PL Nieuw Beerta

Locatie Kollumerwaard
Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl

T: 0594-688615
E:
 info@spna.nl

Carina Rietema
onderzoeker Kollumerwaard
06 57 26 15 89
rietema@spna.nl

Jaap van 't Westeinde
onderzoeker Ebelsheerd
06 11 88 03 23
westeinde@spna.nl

Gert Koops
onderzoeksassistent Kollumerwaard
06 11 88 03 40
koops@spna.nl

Arjan Hofstee
onderzoeksassistent Ebelsheerd
06 11 88 03 35
hofstee@spna.nl

Wouter Otter
onderzoeksassistent Ebelsheerd
06 11 88 03 20
otter@spna.nl

Philip Kramer
bedrijfsleider Kollumerwaard
06 11 88 03 42
kramer@spna.nl

Gerhardus Roseboom
contactpersoon praktijk Ebelsheerd
06 21 65 71 88
roseboom@landbouwbedrijfedens.nl

Uitvoerend bestuur:

Wridzer Bakker
06 11 25 41 12
bakker@spna.nl

Michiel Bus
06 19 49 71 45
bus@spna.nl